PREMIUM© ПРОИЗВОДИ

1. PREMIUMMAL P-10 – Варовноцементен малтер
2. PREMIUM L-55 – Бел лепак за мрежа
3. PREMIUM FIX L-15 – Бел лепак за плочки
4. PREMIUM G-15 – Сив лепак за плочки
5. PREMIUM L-13 – Бел лепак за стиропор
6. PREMIUM G-13 – Сив лепак за стиропор
7. PREMIUMFLEX L-19 – Флексибилен бел лепак за плочки
8. PREMIUMPLAST P-65 – Минерален структурален абрип
9. PREMIUMPLAST P-80 – Минералек декоративен абрип
10. PREMIUM DEKOR – Декоративен акрилен колор малтер

Варовноцементен малтер

PREMIUMMAL P-10

PREMIUMMAL P-10 е варовно цементен малтер за машинско малтерисување, според ДИН18557 и спаѓа во групата на ПII според ДИН18550, наменет за внатрешна и надворешна употреба. Се користи за грубо пополнување на бетонски површини, ѕидови, фасадни ѕидови, подрумски простории, места со зголемена влага итн.

Бел лепак за мрежа

PREMIUM L-55

Бел лепак за мрежа. Хидрауличен стврднувачки влакнесто армиран лепак со одбивност на влага. При употреба температурата на околината и подлогата не треба да падне под +5ºС. Се до целосно сушење да се штити од мраз и од директни сончеви зраци.

Бел лепак за плочки

PREMIUM FIX L-15

PREMIUM FIX L-15 е бел лепак за плочки, наменет за лепење на плочки од глина и керамика, мозаици од стакло и порцелан на ѕидни и подни површини. При употреба температурата на околината и подлогата не треба да падне под +5 C. Се до целосно сушење да се штити од мраз и од директни сончеви зраци.

Сив лепак за плочки

PREMIUM G-15

PREMIUMFLEX P-15G е наменет за лепење на плочки од глина и керамика, мозаици од стакло и порцелан на ѕидни и подни површини. При употреба температурата на околината и подлогата не треба да падне под +5 C. Се до целосно сушење да се штити од мраз и од директни сончеви зраци.

Бел лепак за стиропор

PREMIUM L-13

Хидрауличен стврднувачки лепак – малтер за PREMIUM изолациски системи за лепење на изолациски плочи стиропор, тервол и за изведување на армирачкиот слој за полнење. Се нанесува со адекватна ростфрај мистрија и глетарица и со истото се израмнува. Не е дозволено мешање со други материјали.

Сив лепак за стиропор

PREMIUM G-13

Хидрауличен стврднувачки лепак – малтер за PREMIUM изолациски системи за лепење на изолациски плочи стиропор, тервол и за изведување на армирачкиот слој за полнење. Се нанесува со адекватна ростфрај мистрија и глетарица и со истото се израмнува. Не е дозволено мешање со други материјали.

Флексибилен бел лепак за плочки

PREMIUMFLEX L-19

Служи за лепење на плочка врз плочка од глина и керамика, мозаици од стакло и порцелан на ѕидни и подни површини за внатрешна и надворешна употреба. Високо флексибилен, водоотпорен, погоден за лепење на места со ниски и високи температури, исто така за поставување на керамички облоги во стално влажните предели како, тушеви,  купатила, тоалети и ладилници.

Минерален структурален абрип

PREMIUMPLAST P-65

Минерален структурален абрип. Наменет за декорација на внатрешни и надворешни површини. Се употребува како финален слој врз сите видови на цементи, гипсени малтери, гипс картон плочи и сите други изолациони системи. При употреба температурата на околината и подлогата не треба да падне под +5 C. Се до целосно сушење да се штити од мраз и од директни сончеви зраци.

Минералек декоративен абрип

PREMIUMPLAST P-80

Минерален декоративен абрип. Наменет за декорација на внатрешни и надворешни површини. Се употребува како финален слој врз сите видови на цементи, гипсени малтери, гипс картон плочи и сите други изолациони системи. При употреба температурата на околината и подлогата не треба да падне под +5 C. Се до целосно сушење да се штити од мраз и од директни сончеви зраци.

Декоративен акрилен колор малтер

PREMIUM DEKOR

Акрилен декоративен гранулиран колор малтер. Добро да се промеша, ако е потребно да се разреди со вода. Се нанесува со челична глетарица или компресорски шприц во дебелина на зрното. Дебелината на наносот се одредува во другата фаза на нанесувањето, кога вишокот на материјалот се отстранува со глетарица. Да не се работи директно изложено на сонце, дожд или јак ветар.

Акрилен абрип

PREMIUM PLAST

Акрилен абрип. Добро да се промеша, ако е потребно да се разреди со вода. Се нанесува со челична глетарица или компресорски шприц во дебелина на зрното. Дебелината на наносот се одредува во другата фаза на нанесувањето, кога вишокот на материјалот се отстранува со глетарица. Да не се работи директно изложено на сонце, дожд или јак ветар.

*Производите се пакувани во по 25 kg. хартиена амбалажа. Палетата на производи е наменета за завршни работи во градежништвото производи за термо и хидро изолација од системот на PREMIUM.