ЗА PREMIUM©

Фабрика за производство на висококвалитетни термоизолациони фасадни материјали наменети за завршни работи во градежништво под брендот PREMIUM©, со производство базирано на најсофистицираните техничко-технолошки достигнување од областа на неорганското инжињерство, врз база на високо-квалитетно производство како и следење на новините во техниката и технологијата и апликација на високи стандарди допринесува за брзо, квалитетно и економично градење според европските норми и стандарди.

cert (1)